Musik

Musik för barn

Musik är något som spelas över hela världen och det har varit så under lång tid tillbaka. Musiken är fascinerande då den aldrig tar slut. Ständigt skapas ny musik, nya låtar med nya takter. Instrument spelas och musiken är något som är känt redan sedan födseln. För barn är musiken väldigt viktig, det bidrar till många upplevelser i uppväxten.

Barn och musik

Redan från tidig ålder ses barn le och skratta när musik spelas. Barn rör sig och det bidrar till glädje. Det finns mycket musik för barn, som är anpassad utefter nivå hos barnen. Det går att lära sig mycket via musik, många ord kommer fram och det görs på ett roligt sätt. Genom att lära sig ord via musik har forskning visat att barn lär sig snabbare. Inlärning på ett roligt sätt bidrar till kunskap som håller längre.

Då musik finns i alla länder, finns det stor möjlighet att barn även ska lära sig ett annat språk, tack vare musiken. Det optimala sättet att skapa en enkel inlärning är dels att lyssna på musiken, dels få det kopplat via bilder på olika sätt. Genom dator och TV går det att finna många pedagogiska program som kopplar ihop de delarna.

Instrument för barn

Att spela musik och instrument är det många som gör när de är barn. Det behöver inte vara genom att gå en kurs, utan helt självständigt i det egna hemmet. Sång och dans kommer ofta naturligt när musik spelas, instrument behöver köpas till. För mindre barn finns det enkla instrument i leksaksaffären, vilket är en bra början. För lite äldre barn finns det affärer som har instrument till bra priser. Genom dessa finns det möjlighet att lära sig spela själv hemma, via internet och böcker finns det många olika inlärningssätt för var och en att lära sig spela på.