Musik

Dirigenten – orkesterns obestridde ledare

Längst fram står dirigenten, ryggen mot publiken och blicken riktad mot musikerna och kören. Ena handen håller stadigt i taktpinnen. Den andra vilar på det stora partituret. Alla stirrar på dirigenten, redo att börja. Dirigenten bläddrar fram till rätt sats, sträcker på ryggen och sätter igång. En ensam flöjt börjar. Dirigenten vänder sig sedan till fiolsektionen som fyller i. Sedan är det dags för blåset. Sist kommer kören och slagverket. Symfonin är i full gång.

Inte bara konserter

Den vanligaste bilden av en dirigent är en välklädd person som viftar hetsigt med armarna framför en orkester. Och även om den bilden ofta stämmer så är dirigentens jobb inte bara att leda musiker och sångare genom en konsert. Dirigenten ansvarar även för inlärningen och tolkningen av det verk som ska spelas. Dirigenten styr alltså tempo, fraseringar, dynamik och ser till att orkestern spelar som en enhet.

Vad behöver man som en dirigent?

En dirigent behöver en bred musikalisk kunskap. Dirigenten ansvarar för verkets partitur. Där finns alla de olika stämmorna, alltså alla instrument och sångare som ska vara med under konserten. Dirigenten behöver alltså kunna förstå hur alla dessa instrument fungerar för att kunna tolka verket på bästa sätt. Dirigenten måste även kunna få dessa instrument att samspela och även kunna flytta fokus snabbt och planera i förväg. Det är dirigenten som räknar in de olika stämmorna och ser till att alla spelar rätt, vilket betyder att höra varenda instrument bland femtio andra.

Dirigenten är alltså ledare, lärare och ibland även kompositör. Det är de som ser till att en symfoni spelas som det är tänkt och att alla spelar tillsammans. Dirigenten är taktpinne och konstnärlig ledare och även om det är möjligt att spela i orkester utan dirigent så underlättar det att ha en gemensam utgångspunkt att följa.